Brian and Scott try Georgia Peach Coca Cola and get the vapors.

Soda Podinski
Soda Podinski
Soda Podinski Episode 13 - Peaches and Pedes
/